Szczepienia

w Feromedica

Zapraszamy do umówienia wizyty w Instytucie Zdrowia – Feromedica. Będzie nam bardzo miło przyjąć Państwa w naszych gabinetach i zadbać o Państwa zdrowie.

Szczepienie przeciw

Monigokokom

Bexsero

 • Substancja czynna: Meningococcal vaccin
 • Kod ATC: J07AH09 – Meningococcus B, szczepionka złożona
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Szczepienie jest wskazane dla dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Zapobiega inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria meningitidis grupy B. Bakterie te mogą wywoływać ciężkie, zagrażające życiu zakażenia, takie jak sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.

Cena: 580 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Nimenrix

 • Substancja czynna: Meningococcal vaccin
 • Kod ATC: J07AH08 – Meningococcus A,C,Y,W-135 – czterowalentny, oczyszczony polisacharydowy
 • antygen skoniugowany
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Nimenrix to szczepionka stosowana w celu czynnego uodpornienia dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży i dorosłych narażonych na kontakt z bakteriami dwoinki zapalenia opon mózgowych (Neisseriameningitidis) grup serologicznych A, C, W135 i Y; w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej. Bakterie dwoinki zapalenia opon mózgowych mogą wywoływać min. zapalenie mózgu, posocznicę.

Cena: 390 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Menveo

 • Substancja czynna: Meningococcal vaccin
 • Kod ATC: J07AH08 – Meningococcus A,C,Y,W-135 – czterowalentny, oczyszczony polisacharydowy antygen skoniugowany
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Menveo to szczepionka stosowana w celu Czynnego uodparniania  dzieci (w wieku od 2 lat), młodzieży i dorosłych (do 65 roku życia) narażonych na kontakt z dwoinkami zapalenia opon mózgowych (Neisseria meningitidis) z grup serologicznych A, C, W-135 i Y, w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej.

Cena: 360 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Szczepienie przeciw

Pneumokokom

Prevenar 13

 • Substancja czynna:
 • Pneumococcal vaccine
 • Kod ATC:
 • J07AL02 – Pneumococcus – oczyszczony polisacharydowy antygen skoniugowany
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Prevenar 13 jest szczepionką pneumokokową. Podaje się ją dzieciom od 6 tygodnia życia, żeby chronić przed następującymi chorobami: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica lub bakteriemia, zapalenie płuc oraz zakażenia ucha wywołane przez 13 sterotypów bakterii Streptococcus pneumoniae.

Apexxnar

 • Substancja czynna:
 • Kod ATC:
 • J07AL02 – Pneumococcus – oczyszczony polisacharydowy antygen skoniugowany
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Szczepionka Apexxnar ma na celu czynne uodparnianie osób ≥18 lat w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej i zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae.

Cena: 550 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Cervarix

 • Substancja czynna: Human Papillomavirus vaccine
 • Kod ATC: J07BM02 – Wirus brodawczaka – typ 16, 18
 • Grupy terapeutyczne vaccin

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18), niezakaźna, rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana. Sporządzona z wysoce oczyszczonych cząstek wirusopodobnych (VLP) głównego białka L1 kapsydu onkogennych typów 16 i 18 wirusa HPV. Ponieważ cząstki VLP nie zawierają wirusowego DNA, nie mogą zakażać komórek, namnażać się ani wywoływać choroby. W badaniach na zwierzętach wykazano, że skuteczność szczepionek opartych na cząstkach VLP białka L1 w znacznej mierze związana jest z rozwojem humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Szacuje się, że wirusy HPV-16 i HPV-18 są odpowiedzialne za ok. 70% przypadków raka szyjki macicy, 90% przypadków raka odbytu, 70% przypadków śródnabłonkowych neoplazji sromu i pochwy wysokiego stopnia związanych z obecnością tych typów HPV oraz 78% przypadków śródnabłonkowej neoplazji odbytu wysokiego stopnia (AIN 2/3) związanej z zakażeniem HPV. Inne onkogenne typy HPV mogą również powodować raka narządów płciowych i odbytu.

Cena: 510 zł (zawiera kwalifikację lekarską

Szczepienie przeciw

Grypie – sezon 2023/2024

Influvac Tetra

 • Szczepienie przeciwko grypie sezon 2023/2024
 • Substancja czynna: Influenza vaccine
 • Kod ATC: J07BB02
 • Wirus grypy – inaktywowany, rozszczepiony wirus lub antygen powierzchniowy
 • Grupa terapeutyczna: vaccinum

Influvac Tetra to czterowalentna szczepionka przeciw grypie przeznaczona dla dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 miesiąca życia.

Cena: 200 zł

Szczepienie przeciw

Kleszczowemu zapaleniu mózgu

FSME-IMMUN

 • Substancja czynna: Encephalitis tick borne vaccine
 • Kod ATC: J07BA01 – Wirus odkleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu – inaktywowany, cały wirus
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Działanie farmakodynamiczne polega na indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) o dostatecznie wysokim mianie, aby zapewnić ochronę przed zakażeniem tym wirusem.

Cena: 330 zł (zawiera kwalifikację lekarską

Szczepienie przeciw

Ospie

Varilrix

 • Substancja czynna: Varicella vaccine
 • Kod ATC: J07BK01 – Wirus ospy wietrznej – żywy atenuowany
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Szczepionka przeciw ospie wietrznej, zawierająca wirusy Varicella zoster szczepu Oka otrzymane poprzez namnażanie wirusa na ludzkich komórkach diploidalnych linii MRC5. U osób nieuodpornionych, podanie szczepionki wywołuje klinicznie bezobjawową postać ospy wietrznej. U dzieci zaszczepionych (podanie podskórne) w wieku od 9 mies. do 12 lat, serokonwersję po 6 tyg. po szczepieniu jedną dawką szczepionki stwierdzono u >98% zaszczepionych.

Cena: 480 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Szczepienie przeciw

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Havrix Adult

 • Substancja czynna: Hepatitis A vaccine
 • Kod ATC: J07BC02 – Szczepionki przeciw WZW typu A
 • Grupy terapeutyczne vaccinum

Czynne uodpornianie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) osób narażonych na zakażenie wirusem HAV. Szczepionka nie chroni przed zapaleniem wątroby wywołanym przez inne wirusy, takie jak: HBV, HCV i HEV oraz inne czynniki mogące wywołać zapalenie wątroby. W rejonach o niskiej lub średniej częstości występowania WZW typu A uodpornienie szczepionką jest szczególnie zalecane u ludzi, którzy są lub mogą znaleźć się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażenia: osoby udające się w obszary o wysokiej częstości występowania WZW typu A (Afryka, Azja, Kraje Basenu Morza Śródziemnego, Kraje Bliskiego Wschodu, Ameryka Środkowa i Południowa). Jałowa zawiesina zawierająca inaktywowane formaldehydem i adsorbowane na wodorotlenku glinu wirusy zapalenia wątroby typu A (szczep wirusa HM 175). Wirusy namnażane są na ludzkich komórkach diploidalnych MRC5.

Skład:

1 dawka (1 ml) dla dorosłych HAVRIX Adult zawiera nie mniej niż 1440 j. ELISA wirusa zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany) namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5, adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,5 mg Al 3+ ; szczepionka zawiera 166 µg fenyloalaniny na dawkę. 1 dawka (0,5 ml) dla dzieci i młodzieży HAVRIX 720 Junior zawiera nie mniej niż 720 j. ELISA wirusa zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany) namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5, adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,25 mg Al 3+ ; szczepionka zawiera 83 µg fenyloalaniny na dawkę.

Cena: 420 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Szczepienie przeciw

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Engerix B

 • Substancja czynna: Hepatitis B vaccine
 • Kod ATC: J07BC01 – Szczepionki przeciw WZW typu B
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA). Zawiera oczyszczony, główny antygen powierzchniowy wirusa uzyskiwany metodą inżynierii genetycznej z hodowli komórek drożdży, adsorbowany na wodorotlenku glinu. Szczepionka indukuje wytwarzanie swoistych przeciwciał przeciw antygenowi HBsAg (przeciwciała anty-HBs). Według danych klinicznych, szczepionka zapewnia skuteczną ochronę przed zachorowaniem u 95%-100% noworodków, dzieci i dorosłych należących do grup ryzyka. 95% noworodków matek, u których wykryto antygen HBe, jest w pełni chroniona przed zakażeniem HBV po szczepieniu wg schematu 0, 1, 2, 12 mies. lub 0, 1, 6 mies., bez równoczesnego podania HBIg w dniu urodzenia. Jednak równoczesne podanie HBIg i szczepionki w dniu urodzenia chroni przed zachorowaniem 98% noworodków.

Cena: 260 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

WZW A+B

 • Twinrix™ Adult
 • Substancja czynna: Hepatitis A vaccine Hepatitis B vaccine
 • Kod ATC: J07BC20 – Połączenia
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Inaktywowana, skojarzona szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, otrzymana przez zmieszanie oczyszczonych i unieczynnionych wirusów wzw typu A oraz oczyszczonego, rekombinowanego antygenu powierzchniowego HBsAg. Szczepionka indukuje produkcję swoistych przeciwciał anty-HAV i anty-HBs. Działanie ochronne pojawia się po 2-4 tyg. po szczepieniu.

Cena: 450 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Szczepienie przeciw

HIB

INFANRIX-IPV+Hib

 • Grupa farmakoterapeutyczna: skojarzona szczepionka bakteryjno-wirusowa; błonica-Haemophilus influenzae B-krztusiec-poliomyelitis-tężec
 • Kod ATC J07CA06

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest wskazana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typ b. Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest również zalecana jako dawka uzupełniająca u dzieci wcześniej szczepionych szczepionkami DTP, polio i przeciw Haemophilus influenzae typ b.

Cena: 550 zł (zawiera kwalifikację lekarską)

Szczepienie przeciw

HPV

Gardasil 9

 • Substancja czynna: Human Papillomavirus vaccine
 • KOD ATC: J07BM03 – Wirus brodawczaka – typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
 • Grupy terapeutyczne: vaccinum

Szczepionka zawierająca adiuwant, niezakaźna, rekombinowana, 9–walentna szczepionka otrzymana z wysokooczyszczonych, wirusopodobnych cząsteczek (ang. VLPs) głównego białka L1 kapsydu tych samych czterech typów wirusa HPV (6, 11, 16, 18), które są zawarte w szczepionce qHPV, oraz pięciu dodatkowych typów wirusa HPV (31, 33, 45, 52, 58). Na podstawie badań epidemiologicznych oczekuje się, że szczepionka Gardasil 9 chroni przed typami wirusa HPV, które powodują około: 90% przypadków raka szyjki macicy, ponad 95% przypadków raka gruczołowego in situ (ang. AIS), 75–85% przypadków śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy dużego stopnia (CIN 2/3), 85–90% przypadków raka sromu, 9095% przypadków śródnabłonkowej neoplazji sromu dużego stopnia (VIN 2/3), 8085% przypadków raka pochwy, 75–85% przypadków śródnabłonkowej neoplazji pochwy dużego stopnia (VaIN 2/3), 90–95% przypadków raka odbytu, 85–90% przypadków śródnabłonkowej neoplazji odbytu dużego stopnia (AIN 2/3) związanych z zakażeniem HPV i 90% przypadków brodawek narządów płciowych.

Cena: 630 zł (zawiera kwalifikację lekarską)