Alan Majeranowski

Doktorant Alan Majeranowski

stypendystą Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż lekarz Alan Majeranowski, rezydent Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorant Zakładu Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (promotorzy dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed i dr hab. n. med. Andrzej Mital) został stypendystą Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (European Hematology Association), najważniejszego towarzystwa skupiającego hematologów w Europie. Otrzymane środki umożliwią udział w międzynarodowych warsztatach na temat najnowszych trendów w diagnostyce i leczeniu anemii aplastycznej.

Lekarz medycyny. Wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje w Klinice Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie realizuje specjalizację z Hematologii. Współpracuje przy projektach badawczych z dziedziny suplementacji w sporcie, opiekując się zawodnikami Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Szczególnie interesuje się tematyką leczenia niedoborów żelaza oraz opieką hematologiczną nad kobietami w ciąży i okresie jej planowania. Pomaga pacjentom w profilaktyce i leczeniu powikłań hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), w tym wtórnej czerwienicy i zakrzepicy.  Prowadzi diagnostykę ogólnointernistyczną. Jak powtarza, cechuje go holistyczne spojrzenie na pacjenta. Jest zawsze zaangażowany i nastawiony zadaniowo na rozwiązywanie problemów, z którymi przychodzą do niego pacjenci.